1/ Všeobecná ustanovení

Kupující odesláním závazné objednávky potvrzuje akceptování Obchodních podmínek vyhlášených prodávajícím. Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany.

Ceny jsou aktuální a jsou uvedeny v českých korunách bez zákonné daně z přidané hodnoty(DPH).

2/ Objednání zboží

Podmínkou platnosti objednávky kupujícího je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí.

Podmínkou přijetí objednávky je minimální odběr zboží za 150,- Kč bez DPH.

Zboží můžete objednávat: a) přímo v našem e-shopu

b) e-mailem: abraham@abraham-obaly.cz

c) telefonem: +420 582 380 476 ,(175)

V případě nejasností s objednávkou Vás budeme samozřejmě neprodleně kontaktovat.

3/ Storno objednávky

a) ze strany kupujícího – kupující má právo objednávku stornovat do 24 hodin telefonicky či e-mailem a to bez udání důvodů.

b) ze strany prodávajícího – prodávající má právo objednávku stornovat v případě, že se zboží přestalo již vyrábět či dodávat, nebo pokud došlo ke změně ceny u prodávajícího a kupující změnu ceny neakceptuje.

4/ Dodací podmínky

Standartní doba doručení je do sedmi pracovních dnů v případě, že je zboží skladem. V případě, že se zboží bude vyrábět na zakázku je termín dodání 14 dní. V případě, že bude nutná delší dodací lhůta budeme vás kontaktovat.

5/ Dopravné

Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu předat prostřednictvím přepravní služby v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží nezahrnuje poštovné, doběrečné , balné a dopravné pro tyto objednávky zboží:

poštovné, dopravné: 0 – 1000 Kč … 150,- Kč + 40 Kč dobírka

 poštovné, dopravné: 1001 – 2000 Kč … 240,- Kč + 50 Kč dobírka

 poštovné, dopravné: 2001 – 3000 Kč … 350,- Kč + 50 Kč dobírka

 poštovné, dopravné: 3001 – 6000 Kč … 450 Kč + 80 Kč dobírka

eventuální dopravné , poštovné: 6001 – 10 000 Kč … 700 Kč + eventálně 80 Kč dobírka

Při objednávce nad 10 000 Kč je doprava zdarma.

Objednané zboží si můžete odebrat bez dalších poplatků osobně z naší provozovny v Olšanech.

6/ Reklamace a záruka

Případné reklamace se řídí reklamačním řádem společnosti Ing. František Abrahám v souladu s platným právním řádem ČR. Kupující je povinen prohlédnout zásilku bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce. V případě, že byly zjištěny zjevné vady a poškození, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zásilku nepřevzít.

Na veškeré zboží se délka záruční doby řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a činí 12 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady výrobku. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním , nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním.

Postup při uplatňování reklamace:

– kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách a to těmito způsoby: telefonicky, e-mailem, faxem či poštou na adresu dodavatele.

– zboží zašlete jako doporučený balík ( ne na dobírku ) na naši adresu

– do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a doložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

7/ Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře souhlasí spotřebitel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd..

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2012

Print Friendly, PDF & Email